Alle amatører fortjener skikkelige instruktører!

Amatørteateret fortjener dyktige instruktører som forstår det mangfoldet som finnes i en amatørteatergruppe. Derfor kommer nå SCENEROM – en kursrekke i regi og teaterproduksjon. Bli med!

Det er Norsk Amatørteaterforbund, Noregs Ungdomslag, Studieforbundet kultur og tradisjon og Frilynt Norge som samarbeider om SCENEROM. Kursene blir både spennende og lærerike, og organisasjonene bak håper vil kunne bidra både til rekruttering av nye, og kompetanseheving for eksisterende instruktører.

Der en konkret oppfordring: Hvis du er den som kunne tenke deg å lære mer om regi og teaterproduksjon, eller har lyst til å oppfriske kunnskapene dine på feltet, da er det bare å melde seg på. Kanskje dere kjenner noen andre som dere tenker kunne ha nytte av denne kursrekken også? – vel, da er det bare å spre budskapet.

MER INFO OM KURSREKKA:
FIRE MODULER: Scenerom er en kursrekke i regi og teaterproduksjon. Kursrekken består av fire moduler som gir en bred innføring og analytisk kunnskap om regi og teaterproduksjon. Kursrekken har mer faglig tyngde enn opplæringen organisasjonene allerede har i sine medlemslag.
HELGEBASERT: Kursrekken er helgebasert, og er en blanding av praktisk arbeid, individuelt arbeid, plenumsdiskusjoner, teoriundervisning, individuell veiledning, undervisning i grupper og kunstneriske opplevelser. Modul 1 og 2 har fokus på instruktøren, og modul 3 og 4 har fokus på produsentrollen.
FOR HELE LANDET: SCENEROM er åpent for alle i hele landet. Kurset passer for deg som er aktiv i et amatørteaterlag, instruerer i amatørteater, eller bare vil lære mer om å bli eller utvikle deg som teaterinstruktør eller produsent i det frivillige amatørteaterfeltet. Vi ønsker å engasjere unge og voksne som trenger faglig påfyll for å instruere og produsere i sin lokale teatergruppe.
ALLSIDIG NYTTE: Kursrekken vil gjøre deg rustet til oppgaver som regiassistent, eller å kunne sette opp en enkel produksjon i det frivillige kulturliv. Kursrekken passer også godt for pedagoger i skole, kulturskole og barnehage.

Mer informasjon om datoer, priser og link til påmelding HER