Gjennom NATFs avtale med Hoopla tilbys det nå kr 5,- i rabatt pr. billett solgt via nettløsningen til alle medlemsgrupper i Norsk Amatørteaterforbund.

Hoopla er et selvbetjent, brukervennlig billettsystem som administreres på nett.
Dette gjør det enkelt for teatergruppene å ta betalt for sine arrangementer, både ved forhåndssalg på nett og i døra på arrangementsdagen.
Det er ikke oppstartsavgift, månedsgebyr eller bindingstid, og gratis arrangementer er avgiftsfrie.
Teatergruppen fakturerer Hoopla samlet rabatt etter endt arrangement, og senest 3 måneder etter arrangementslutt.

  • Enkel nettbasert administrasjon
  • Gratis opplæring og hjelp
  • Muligheter for salkart
  • Enkelt å kjøpe billett via mobil
  • Skanning av billetter via mobil
  • Verktøy for salgsanalyse

Om Hoopla: www.hoopla.no

natf-medlemsavtale