Medlemmer av Norsk Amatørteaterforbund får nå 10 % på korttidsleie av kasseløsningen.

Er man kunde på både kasse- og billettløsningen får man ytterligere 5 % rabatt – totalt 15 %. Videre får medlemmer av Norsk Amatørteaterforbund gratis etablering og oppsett av kasseløsningene, samt halv pris på papirruller. Medlemmene er selv ansvarlig for å melde ifra om at de er medlem av Norsk Amatørteaterforbund for å få benyttet seg av tilbudet. Tilbudet gjelder ved korttidsleie. For tilbud om langtidsleie ta kontakt med Hoopla.
For bestilling av kassesystem gå inn på: www.hoopla.kasseapp.no
Les mer om ordningen her