Tilbud om juridisk bistand for medlemsgrupper i NATF.

Noen ganger hender det at ting kan bli komplisert, og det oppstår situasjoner hvor det er uklart hvor man står rent juridisk i enkelte saker.
Det være seg uenigheter i forbindelse med inngåtte kontrakter,  mangelfulle avtaler etc.
Da kan det være greit med litt bistand fra noen som forstår seg på lover og regler.

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) ønsker å tilby sine medlemsgrupper mulighet for juridisk rådgiving og bistand som skal innebære en klar medlemsfordel når det gjelder økonomi, kvalitet og service, sammenlignet  med om medlemsgruppene hadde kontaktet et advokatfirma uten å gå gjennom NATFs samarbeidsavtale med Advokatfirma Herberg AS.
Les mer om ordningen her