En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Krisepakke 2 gjelder i perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i frivillighetsregisteret.
Søknadsfristen er 15. september 2020.
Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Den nye krisepakken er klar, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader.
Frivillige lag og organisasjoner som er rammet av korona kan nå søke om å få dekket langt flere tapte inntekter.
Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger. Dersom søker er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden sendes.
MER INFO FINNER DERE HER