logo_web

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) søker etter en prosjektleder i en 100 % stilling med tiltredelse 1. januar (eller så raskt som mulig) 2017 og fram til 31. desember 2017, med mulighet for forlengelse.

Om NATF
Norsk Amatørteaterforbund er en nasjonal medlemsorganisasjon for amatørteatergrupper. Forbundet ble stiftet 1. desember 1945, og har i dag rundt 4000 medlemmer fordelt på 120 medlemslag hele landet rundt. Vi jobber blant annet med drift av forbundet, oppdatering av nettsiden og medlemssider, arrangerer festivalen Teaterdagene, service til medlemmene, samt ivaretar de politiske interessene for teaterlagene. (www.medlem.natf.no)

Arbeidsoppgaver
Prosjektlederen vil ha ansvaret for planlegging, informasjonsarbeid i forbindelse med og gjennomføring av Teaterdager og NM i Teatersport 2017, i samarbeid med forbundets styre og forbundets øvrige ansatte. Budsjettansvar og arbeid med å utvide det økonomiske handlingsrommet (støtteordninger og prosjektmidler) vil være en del av arbeidet. Vi leter etter en person som kan være med på å utvikle arrangementene videre, på kort og lang sikt. En sentral del av stillingen vil være å utrede arbeidet med å utvikle Teaterdagene og NM i Teatersport i et femårsperspektiv.

Vi leter etter en person med erfaring i prosjektledelse og dokumentert gjennomføringsevne, som liker å jobbe med folk i tillegg til å kunne jobbe selvstendig. En del av arbeidet vil være styrt av vedtak fattet av forbundets styrende organer. Det er en fordel om søkeren har kjennskap til kulturlivet generelt og det frivillige kulturlivet spesielt, og til forvaltningsordninger og søknadsarbeid.

NATF har hovedkontor på Lillehammer.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 15. november 2016. Søknad og cv med referanser sendes til natf@medlem.natf.no. Evt spørsmål rettes til styreleder Espen Kvark Kvernbergh, tlf: 992 28 127.