espen KEspen Kvark Kvernberg (bildet) rykker opp som styreleder frem til neste årsmøte etter at Frode Førland med begrunnelse i personlige årsaker har bedt om å bli fritatt for ledervervet. På siste  styremøte sa Espen sa seg villig til å påta seg ledervervet frem til neste årsmøte, dersom det ikke var innvendinger mot dette i styret. Det var det ikke. Styret vil velge ny nestleder.

Samtidig vil 1. vara Janne Aasebø Johnsen rykker opp som fast styremedlem, 2. vara Eli Wathne vil fra 18. mars fungere som 1. vara,  og 3. vara Gabriele Kleindienst vil fra samme dato fungere som 2.vara frem til årsmøtet i 2016.

Espen Kvark Kvernbergh fikk Æres-Bøhrre under åpningen av Teaterdagene 2008 på Lillehammer. Det var da ti år siden NM i teatersport for amatører ble arrangert for første gang, og det var Espen som i sin tid hadde ideen om å arrangere NM Teatersport på Lillehammer i forbindelse med Teaterdagene.