logoNorsk Amatørteaterforbund har meldt seg ut av Norsk Teaterråd. Dette skjer etter kritikk av Norsk teaterråd for økonomihåndtering, som har utviklet seg til en dyp tillitskrise. Det toppes med at teaterrådet innkaller til det tredje ekstraordinært årsmøte på under fire måneder.

Styret i Norsk Amatørteaterforbund (NATF) hadde møte 23. og 24. januar 2015 der de hadde en gjennomgripende diskusjon rundt situasjonen i Norsk Teaterråd. Et enstemmig styre konkluderte med at NATF ikke lenger ønsker å være medlem av Norsk Teaterråd, og at utmeldelse gjøres skriftlig før tredje ekstraordinært årsmøtet i rådet (9. februar). Utmeldingsbrev er sendt. Også Frilynt Norge, Vestlandske teatersenter og HATS skal ha sendt sine utmeldinger. (se her: http://frilynt.no/frilynt-norge-ut-av-norsk-teaterrad/)

NATF har vært kritisk til det som skjer i Norsk teaterråd helt siden Kulturdepartementet stoppet overføring av penger til organisasjonen etter en kritisk konsulentrapport.

  • I brev til Norsk Teaterråd datert 11. september 2014 ga NATF uttrykk for en kritisk holdning til situasjonen i Norsk Teaterråd, og at NATF var bekymret for medlemmenes interesser i lys av det NATF oppfattet som slett drift av rådet. NATF stilte også spørsmålstegn ved hva slags omdømme teaterrådet har fått etter den kritiske rapporten fra KPMG. Det ble etterlyst svar fra Norsk Teaterråd om hvordan situasjonen håndteres og følges opp. Svaret var på ingen måte tilfredsstillende, mener NATFs styre.
  • På det ekstraordinære årsmøtet den 16. oktober 2014 stilte NATF også kritiske spørsmål, blant annet om hvordan saksbehandlingen av Kulturdepartementets brev av 24.06.2013 var håndtert. NATFs utsendinger oppfattet daværende styreleders svar dithen at brevet kom som en overraskelse på styret i Norsk Teaterråd, åtte måneder etter at brevet ble sendt fra departementet.
  • NATF stemte i tillegg for oppbudsbegjæring på det neste ekstraordinære årsmøtet, den 11. desember 2014.

At det nå er innkalt til et tredje ekstraordinært årsmøte på under fire måneder er for styret i Norsk Amatørteaterforbund uttrykk for en fullstendig uholdbar situasjon og en organisasjon i dyp krise. NATF-styret sier i utmeldingsbrevet at de ser det som sin plikt å ta ansvar for våre medlemmers og for det frivillige kulturlivets interesser og vil i tett dialog med Kulturdepartementet og andre frivillige organisasjoner innen kulturfeltet søke nye løsninger. Det gjelder for å sikre ansvarlig økonomiforvaltning angår, så vel som politisk og teaterfaglig samarbeid.

NATF tror at et kraftfullt, godt organisert og livskraftig frivillig teater-Norge er mulig, og at løsninger søkes best utenfor dagens Norske Teaterråd. På vegne av Norsk Amatørteaterforbund beklager styret på det sterkeste den situasjonen som har oppstått og som har fått lov til å utvikle seg over lang tid.