FRA NM i Teatersport i 2013… (Foto: Ivar Ødegaard)

Aktiviteten i Teatersport™ og improvisasjonsmiljøet – altså teater uten manus der deltagerne improviserer etter bestemte regler – har hatt stor nedgang på grunn av koronatiltakene. Nå skal tas et krafttak!
Norsk Amatørteaterforbund (NATF) ønsker å stimulere Teatersport™ miljøene i Norge, slik at de kan komme i gang igjen etter pandemien. Det gjøres med å arrangere seks regionale samlinger i løpet av august. Her vil profesjonelle instruktører opplæring i de opprinnelige Teatersport™ formatene for å sette i gang aktiviteten i lagene igjen.

UMULIG UTEN FYSISK PUBLIKUM
Teatersport™ og improvisert teater er en underholdende teaterform hvor samspillet mellom sal og scene er det avgjørende. Dette er umulig å få til digitalt! I Norge arrangeres for øvrig NM i Teatersport hvert år under Teaterdagene på Lillehammer. NM i Teatersport har blitt arrangert for amatører siden 1999. Det er mange grunner til at NATF retter tiltak mot akkurat disse miljøene:

  • De er utbredt i studentmiljøene og gjør unge kjent med teater
  • De bringer flere gutter inn i teatermiljøet
  • Det er en inkluderende teaterform for mennesker i alle aldre og samfunnslag

BROSJYRE PÅ NORSK + PROFESJONELL HJELP
Etter innspill fra ITI (International Theatre sports Institute) har NATF denne våren oversatt den internasjonale Teatersport™ brosjyren til norsk. Gjennom dette arbeidet erfarte NATF at det er stort behov for å oppfriske de opprinnelige Teatersport™ formatene.

Emil H. Husby, som er profesjonell improvisatør og styremedlem i NATF, har laget en plan for hvordan organisasjonen kan nå ut til de lagene som ønsker å drive med improvisert teater og Teatersport™. NATF vil derfor arrangerer seks regionale samlinger fordelt over hele landet: Sør-Norge, Midt-Norge, Østlandet, Vestlandet, Nordland og Innlandet.

NATF tar kontakt med teater og improvisasjonsmiljøer i de forskjellige regionene for at de kan arrangerer åpne samlinger på sitt hjemsted – og NATF dekker kostnadene. Studieforbundet kultur og tradisjon har støttet NATF med 120.000 kroner til opplegget.