Generalsekretær Helen Hansen har stor pågang fra lag om hva de bør gjøre – og formidler utålmodigheten videre til departementet.

Hva skal gruppene tørre å starte opp med? NATF har enorm pågang av frustrerte medlemmer som etterlyser litt langsiktighet om støtteordninger. Departementet er utfordret.

NATF har i hele koronatida vært mye i kontakt med myndighetene; formidlet spørsmål fra gruppene, oppklart misforståelser og kommet med innspill.
Norsk Amatørteaterforbund har for tiden en ENORM pågang fra medlemmer som er frustrerte over at de ikke vet hvordan støtteordningen vil fungere. Gruppene har derfor store problemer med å våge igangsetting av ulike arrangementer fremover.

Hva skjer med støtteordninger fra sommeren av?
Lottstift, som administrerer støtteordninger for frivillige organisasjoner har annonsert at de trolig vil åpne for søknader i juni 2021 – og det er dette «trolig» som generalsekretær Helen Hansen i NATF reagerer på. NATF skriver i en epost til departementet:

«Det er NÅ teaterlagene må vite hva som vil være kriteriene for støtteordningene gjennom sommeren og utover høsten. Utgiftene starter når de bestemmer seg for om de skal gjennomføre. Kontrakter skal inngås, lokaler skal leies, samarbeid med andre arrangører skal inngås og øvinger må starte.
Vi (NATF) har en del spørsmål som vi må få svar på slik at vi kan få orientert medlemmene våre om hva de faktisk kan forvente, eller eventuelt ikke kan forvente av disse ordningene. De kan ikke risikere å sette seg i gjeld ved å gjennomføre aktiviteter som myndighetene faktisk ber om at det skal stimuleres til å gjennomføre.
Vi har utallige dilemmaer som eksempler på at det kan bli helt urimelig store konsekvenser ved å sette i gang produksjoner/arrangementer når man ikke vet hva man kan forvente av støtteordningene, og hva som regnes som et realistisk prosjekt.»

Det er altså mulighet for «litt» langsiktighet NATF etterlyser.

Støtte første halvår 2021 er avklart
Vi er for øvrig inne i en periode (1. januar – 30. juni 2021) det kan søkes om støtte til:

  • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
  • Smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
  • Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført.