Kristin Friborg fra styret i Norsk Amatørteaterforbund har vært på besøk hos Grymyrgjengen for å se deres forestilling Cirkus Cirka.
Kristin var over seg av begeistring, og en lykkelig Petra Bergheim-Heier, 6 år, mottok blomster og hyllest på vegne av Grymyrgjengen fra NATF