Utsnitt av plakaten til "aldriland" - nyskrevet stykke som Unge SPOR spiller dette året.

Utsnitt av plakaten til «Aldriland» – nyskrevet stykke som Unge SPOR spiller dette året.

…eller kanskje det skrives på PCen. Felles for noen av gruppene til Norsk Amatørteaterforbund for tida er at det lages egenskrevne stykker. På Tangen i Hedmark og på Grini i Bærum blir det teater med utgangspunkt i krigen, på Nes i Hedmark går de tilbake til 1815, i Nittedal og på Bryne er det nyskrevet og eventyrlig.  Her er noen av det egenskrevne folk kan glede seg til:

Kveinnstugguteateret – forfatter Johanne Margrethe Kippersund Nesdal: 2016-forestillingen skal handle om hverdagslivet under okkupasjonen og hvordan det opplevdes av folk i lokalmiljøet. Her blir det alvor og humor i en god blanding, fortelling og god musikk.

Nes Friteater – forfatter Aud Kolltveit: i 1815 ble storbonden Halvor Hoel ble valgt som representant fra Hedemarkens Amt til Norges første ordinære Storting. Da han møtte fram for å ta sete i nasjonalforsamlinga, mente noen at han ikke bare burde kastes ut av tinget, men ut av landet. «Han holder kvinner på sin gård som en tyrkisk pasja av syv hestehaler, og han omgås svenske tukthusfanger og alle slags banditter. Han er uten moral og uten religion, og overlater gjerne landet til svenskene, bare han får godt betalt og et høyt embete i staten,» ble det hvisket.

Nittedal Teater – forfatter Cicci Jøssund Karlsen: Teatersmias «Juniorsmia 2» viser den egenskrevne forestillingen «Kastansjetreet» Teatersmia er Nittedal Teaters  barne- og ungdomsteater, med nærmere tohundre medlemmer fordelt på åtte medlemsgrupper som hver jobber mot én produksjon i året.

Unge SPOR – fotfatter Iren Førland: Årets hovedforestilling fra Unge SPOR er skrevet og regissert av Iren Førland og komponert av den lokale komponisten Peder Erga! Du får møte både kjente og ukjente karakterer i ”Aldriland”, alle en del av en mektig, magisk og episk verden fylt med magi og eventyr. Unge SPOR byr på en reise proppet med fantasi, kjærlighet, lidenskap og tro!

Bærums Verk spillet: Hvordan var hverdagen til fangene på Grini under krigen? Det skal Bærums Verk-spillet gi publikum et lite innblikk i – 71 år etter krigen. Trivielle, humoristiske, alvorlige og dramatiske hendelser skal fortelles.Historien smeltes sammen med musikk som ble skrevet og komponert av Otto Nielsen og andre i leiren under krigen.