pengesedler (illustrasjon)

pengesedler (illustrasjon)

Det er fortsatt ikke for sendt for  medlemslag i Norsk Amatørteaterforbund (NATF) søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2014. Fristen går ut 30. juni – så heng dere på.  Så langt har i overkant av 20 lag sendt inn søknad.

I fjor fikk 47 lag igjen til sammen mer enn 1,5 mill. kroner.

Det er frivillig, det er lettvint – og det er penger å hente for gruppa di! Norsk Amatørteaterforbund (NATF) meddeler at ALLE medlemslag har anledning til å søke kompensasjon for kostnader til merverdiavgift på varer og tjenester via NATF. Regnskapsåret 2014 er altså grunnlaget for søknaden. For å få momskompensasjon må teaterlagene søke via landsorganisasjonen de er tilknyttet – altså gjennom NATF. Dette er svært enkelt, og NATF trenger kun å få tilsendt regnskap og søknadsskjema, så ordner så resten.

Det betyr at dersom ditt lag ønsker momskompensasjon, sender du inn revidert årsregnskap for 2014, samt fyller ut et søknadsskjema. Lag, foreninger og organisasjoner med frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert kan søke.

  • Investeringer i og påkostninger på bygg, anlegg og fast eiendom vil ikke omfattes av ordningen.
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til bygg, anlegg og fast eiendom omfattes av ordningen.

NATF søker på vegne av alle sine medlemslag, og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. NATF har valgt forenklet modell, som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Dersom det ikke er nok midler til å kompensere alle søkere i Lotteri- og stiftelsestilsynet vil det bli foretatt en prosentvis avkortning for alle, i 2013 ble denne avkortningen 17 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Størrelsen på avkortningen (som Lotteri- og stiftelsestilsynet bestemmer), avhenger av hvor mange organisasjoner som søker.

Siste frist for innsending av revidert regnskap for 2014 samt søknadsskjema er 30. juni 2015. Men et lite tips, gjør det nå – ikke vent til siste frist.

For mer info om regler vedr. momskompensasjonsordningen: www.lottstift.no
For spørsmål og veiledning – ta kontakt på 418 50 555 eller e-post natf@medlem.natf.no, se også www.lottstift.no