Det er alltids noe bra som skjer! – nå kommer MVA-kompensasjonen til en konto nær deg…

NORSK AMATØRTEATERFORBUND (NATF) søkte den 17. august 2020 om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for regnskapsåret 2019 på egne vegne, og for de 56 av våre medlemsgrupper som hadde sendt inn sin søknad til oss innen fristen.
Stortinget har i statsbudsjettet bevilget 1 685 000 000 kroner til ordningen for regnskapsåret 2019.

Vi søkte om å få kompensert til sammen 2 748 744 kroner i merverdiavgiftskostnader, etter forenklet modell.
Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå ferdigbehandlet søknaden vår i tråd med forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som trådte i kraft 1. januar 2019.

På bakgrunn av dette har Lotteri- og stiftelsestilsynet gjort følgende vedtak:
Søknaden om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for 2019 blir innvilget. Organisasjonen tildeles med dette 2 226 031 kroner i kompensasjon.
Alle søkerne har ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet fått kompensasjonen avkortet med 19,0164% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet i år.

Kr: 2 085 026 er i dag, *uavkortet overført til de 56 medlemsgruppene som søkte.
Med *uavkortet menes at Norsk Amatørteaterforbund ikke tar noe administrasjonsgebyr for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling av midler til våre medlemsgrupper.
Vi tenker at dette skal være en av de mange fordelene det er å være medlemmer hos oss.

Kompensasjonsbeløpene varierer fra kr. 221 705,- til kr. 831,- etter hvor store driftskostnader de ulike gruppene har hatt i 2019.
Sentralleddet, altså Norsk Amatørteaterforbund fikk kr. 141 005,- i MVA-kompensasjon.