Nesten 2 millioner kroner i MVA-kompensasjon er nå på vei ut til teaterlag som er medlemmer i Norsk Amatørteaterforbund.

56 teaterlag søkte via Norsk Amatørteaterforbund om MVA-kompensasjon for inntektsåret 2017.
Norsk Amatørteaterforbund utbetaler MVA-kompensasjonen i sin helhet til sine medlemslag uten å beregne administrasjonsgebyr da vi mener dette skal inngå som en av flere medlemsfordeler ved å være organisert hos oss.

Kr. 1.994.778,- fordelt på 56 teatergrupper gir en snittutbetaling på kr. 35.600,-
Variasjonen i utbetalingen til gruppene i NATF er fra hele 272.870 kroner til 716 kroner.
NATF bruker forenklet modell og beregningen gjøres ut fra de totale driftskostnadene i teaterlaget.

Vi ser at det fremdeles er noen av våre medlemslag som ennå ikke er registrert i Frivillighetsregisteret.
NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at det i ny forskrift som trer i kraft 01.01.2019 er et krav om at alle medlemslag (underledd) skal være registrert i Frivillighetsregisteret for at vi skal kunne søke MVA-kompensasjon for dere for inntektsåret 2018, og oppfordrer derfor ALLE våre medlemslag til å registrere seg – hvis de ikke allerede er registrert.

Så benytter vi samtidig anledningen til å ønske alle en riktig god jul, og minner samtidig om å registrere aktiviteten og oppdatere medlemslisten for teaterlaget.