Ny forskrift gjeldende fra 01. januar 2019

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift for momskompenasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Denne gjelder fra søknadsåret 2019, det vil si for regnskapsåret 2018. Endringene skal bidra til at små organisasjoner samlet sett skal få litt mer midler i ordningen. Departementet har videre gjort flere justeringer for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet.

Det har nå kommet krav om å være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke om momskompensasjon. Å registrere seg i Frivillighetsregisteret er gratis. Det er heller ingen årsavgift for å stå registrert her. Du finner mer informasjon om dette her .
Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
Krav om egenerklæringsskjema som dokumenterer frivillig innsats for aksjeselskap.

Norsk Amatørteaterforbund vil som tidligere år sende ut søknadsskjema tilpasset den nye forskriften om momskompensasjon, til sine medlemmer. Søknadsskjema sendes ut i begynnelsen av mai og søknadsfristen hos NATF vil være 30. juni.

Mer informasjon om ordningen og ny forskrift finner du her.