pengesedler (illustrasjon)

pengesedler (illustrasjon)

Staten tar – og staten gir! Det dreier seg om momskompensasjon – altså det faktum at dere, som frivillig organisasjon, betaler moms for innkjøpte varer og tjenester. Dette er det mulig å få kompensasjon for – blant annet via NATF. 46 søknader har dukket opp på generalsekretærens bord ved fristens utløp.

Det dreier seg om inntektsåret 2013. Søknadsfristen var satt til 30.juni 2014, og det har altså kommet inn 46 søknader i år (mot fjorårets 37).

Lagene og sentralleddets totale driftskostnader (som det i år vil søkes MVA-kompensasjon for) er på kr: 27 880 703,- (mot fjorårets kr. 20 951 141,-).

Det er altså store summer i utgangspunktet.