Teater er fysisk, det er noe av teaterets egenart
– og det skal det fortsatt være.

Vi i amatørteaterbevegelsen bør nok ta inn over oss at overgrep ganske sikkert har skjedd, skjer og vil skje i vårt miljø også. For å sette fokus på dette temaet har Norsk Amatørteaterforbund utarbeidet noen retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i amatørteatermiljøet.
Vi oppfordrer styrene i teatergruppene til å bringe temaet opp i egne grupper, samt å opprette egne varslingsrutiner.
Se NATFs forslag til retningslinjer