Fra Bronsebukkenes forestilling i 2018 – Foto: Helen Hansen

Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon.
Her finnes masse gode råd og tips til alle som i en eller annen form holder på med amatørteater.
(Ikke bare for historiske spel, men det også selvfølgelig.)

Kjernen i nettstedet er en klikkbar produksjonsmodell hvor de fleste funksjoner i en produksjon blir definert med supplerende artikler
I tillegg inneholder Spelhandboka en kalender med oversikt over spel i Norge.
Norsk Amatørteaterforbund anbefaler en titt på denne siden.
(www.spelhandboka.no)  

I 2018 driftes Spelhandboka med støtte fra Teateralliansen og i samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund.
Redaksjonen har base i Trondheim og jobber nå med å finne økonomisk grunnlag for drift også i 2019.

Ansvarlig redaktør:
Egil Johansen.
Redaksjonsmedlem:
Berit Vordal.
Ansvarlige utgivere:
Egil Johansen og Idar Lind.
Nettredaktør:
Daniel Persson.