ResistøtteStyret i Norsk Amatørteaterforbund mener det er nødvendig å lage klare kriterier for reisestøtte. De hadde oppe en søknad om reisestøtte på sitt siste møte, og kom da fram til dette for at alle medlemsgrupper skal stilles likt.

NATF mener det en motivasjon og kilde til læring å se og spille amatørteater i utlandet.  Men internasjonal utvekling er kostbart, og mange grupper bidrar selv med store midler i slikt arbeid.

Tradisjonelt har det vært Norsk teaterråd som har hatt ansvaret for å ivareta amatørteaterbevegelsens internasjonale engasjement blant annet gjennom representasjon i Nordisk amatørteaterråd, North European Amateur Theatre Alliance (NEATA) og AITA/IATA (den internasjonale organisasjonen for amatørteateret). Teaterrådet har bidratt med reisestøtte til flere norske grupper til festivaler i utlandet, men Norsk Amatørteaterforbund har de siste årene også ønsket å bidra til at teatergrupper kan representere Norge også i internasjonale sammenhenger, slik som internasjonale teaterfestivaler, verksteder og lignende. NATF ønsker å bidra til at teatergrupper fortsatt får mulighet til deltakelse på slike arrangementer og ønsker å stimulere til utveksling av teaterforestillinger og samarbeid mellom amatørteatergrupper i Norge og andre land.

Generalsekretær Helen Hansen skal nå utarbeide forslag til kriterier og en utlysningstekst alle grupper kan forholde seg til.