Foto: Per Kvalvik

Foto: Per Kvalvik

En av NATFs mest spennende grupper, Jazzåteateret på Sunndalaøra, smiler hele veien til banken etter årets oppsetning av den spennende forestillingen om Lady Arbuthnott.

JazzåTeateret Produksjon AS har gjennomgått det foreløpige regnskapet for årets oppsetting og det viser et godt resultat. Det foreløpige regnskapet per. 31.08 viser et overskudd på ca. 250.000 kr når de korrigerer for utviklingstilskuddet fra Ladyens Venner og støtte fra Spelfondet til restaurering av scene hvor kostnader vil påløpe senere i år.

20-årsjubileum i 2015
JazzåTeatret Produksjon AS er meget godt fornøyd med resultatet, og mener dette gir et robust grunnlag for å satse videre mot 20-års jubileum i 2015. En forutsetning for oppsetning neste år er selvsagt at vi også i 2015 har et økonomisk grunnlag i form av tilskudd fra kommune, fylke og næringsforening, samt støtte fra hovedsponsorer, sponsorer og ambassadører.

Kostnadskontroll og nøkternhet
I årets produksjon har kostnadene vært holdt nede gjennom velvilje fra alle involverte og sterk kostnadskontroll i alle ledd. Vedlikehold og nyinvesteringer er holdt på et absolutt minimum i 2014. Derfor er arrangøren også glade for at gaven fra Ladyens venner, og tilskuddet fra Spelfondet, gir en helt nødvendig økonomisk grunnlag for videreutvikling av Lady Arbuthnott, hvor blant annet restaurering av scenen har høy prioritet. JazzåTeatret Produksjon mener derfor årets oppsetning er en kunstnerisk, økonomisk og publikumsmessig suksess.

Antall solgte billetter var 3.300.