Til alle medlemslag i Norsk Amatørteaterforbund

Det er nå mulig å søke på restmidler i tilskuddsordningen «Sceneteksttilskudd».

Teateralliansen kunngjør med dette restmidler i tilskuddsordningen «Sceneteksttilskudd». Fristen for å søke er allerede torsdag 7. desember.
Formålet med Sceneteksttilskuddet er å stimulere til at det skrives og produseres ny dramatikk i samarbeid mellom profesjonelle dramatikere og amatørteatergrupper eller amatørteaterorganisasjoner. Tilskuddet skal bidra til å gjøre nyskreven norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørteatergrupper i Norge. Målgruppen for Sceneteksttilskuddet er profesjonelle dramatikere og/eller amatørteatergrupper som har prosjekt som faller inn under formålet med tilskuddsordningen. Søknader sendes på eget skjema som kan lastes ned fra http://teateralliansen.no/tilskot innen søknadsfristen. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. Søknader som ikke er komplette med nødvendige vedlegg blir ikke behandlet.