Foto: Iris Engen Skadal

Fikk du ikke med deg årskonferansen hos Kulturalliansen?
Kulturalliansens årskonferanse 2018 ble gjennomført den 18. april på Schous kulturbryggeri.
I fjor var temaet «Rom for kultur». I år var oppmerksomheten rettet mot «Kulturlivet i fremtidens region».
Her får du et sammendrag!