Fra Mostraspelet

Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten.
Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
Pengene skal i første omgang dekke perioden 5. mars til ut april i år.
Arrangement med under 50 deltagere er ikke omfattet av pakken.
Departementet skriver i sin pressemelding at det kan komme mer penger hvis dagens situasjonen skulle vedvare.

Kulturdepartementet setter av 300 millioner kroner til kompensasjon for tapte billettinntekter i kultursektoren. Mer penger kan komme allerede i mai.