14191914_10154548554164031_1681000027642963425_nMandag 5. september 2016 ble Kulturalliansen stiftet av 30 organisasjoner.

 

 

 

 

 

 

En arbeidsgruppe har i løpet av et års tid utredet grunnlaget for en ny sammenslutning for det frivillige kulturfeltet. Målet er å skape større innflytelse på kulturpolitikken. Generalsekretær i Noregs Ungdomslag, Eli Ulvestad, har koordinert arbeidet på vegne av organisasjonene som står bak. Hun mener det er på høy tid at kulturorganisasjonene nå har muligheten til å snakke med én, felles stemme. Kulturalliansen jobber for et landsomfattende og variert kulturtilbud for alle innbyggerne, med utgangspunkt i de mange kulturaktivitetene som frivilligheten organiserer. Den pågående kommunereformen innebærer også at kulturtilbudet i landets kommuner må tegnes opp på nytt.

Om Kulturalliansen:

  • Kulturalliansen skal sette kulturpolitiske saker på dagsorden og gi økt gjennomslagskraft og bedre rammevilkår for det frivillige kulturtilbudet.
  • Kulturalliansen skal bringe kunnskap om omfanget og mangfoldet i kulturlivet i hele landet, og betydningen dette har for lokalsamfunn og innbyggernes livskvalitet.
  • Kulturalliansen jobber for et landsomfattende og variert kulturtilbud for alle innbyggerne, med utgangspunkt i de mange kulturaktivitetene som frivilligheten organiserer.