Illystrasjonsbilde: penger

Har du oversikt over hvor og hvordan du kan søke om offentlige midler til å drive amatørteater? Ikke det? Også departementet mener oversikten kan bli bedre – og åpenheten større.

Kulturdepartementet skriver i en epost til NATF at de er i gang med et arbeid for å få en bedre oversikt over tilskuddsordninger og tildelinger. Og at de håper å bli bedre på dette i løpet av forholdsvis kort tid.
Bakgrunnen for vårt engasjement er at av vi i flere omganger har etterlyst større åpenhet om de offentlige midlene som gis til amatørteatrene i Norge. Vi mener at slik åpenhet bidrar til å synliggjøre amatørteaterets plass i samfunnslivet.

Tilskuddene er mange, og tildelingsvegene forskjellige. NATF tok utgangspunkt i pengestrømmen fra Frifond teater. Denne ordningen forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Vårt svar på henvendelsen der var: «LNU er ikke et offentlig organ, og er dermed ikke underlagt offentlighetsloven. Det finnes følgelig ingen offentlig postjournal. Våre tilskudd er i prinsippet kontrakter mellom en privatperson og LNU. Dette har du ikke innsynsrett i.»
Dette fikk oss til å spørre om Kulturdepartementet så det på samme måte. Derfra var svaret: «Kulturdepartementet har god dialog med både Norsk Tipping og LNU om offentliggjøring av tildelinger. Det er selvsagt ønskelig å gjøre tildelinger tilgjengelige. Det er samtidig viktig å sikre at det skjer på en måte som ivaretar personvernhensyn.»
Og så fikk vi altså listen over Frifond-tildelinger i 2020. (Se egen sak: NATF-grupper fikk nær millionen fra Frifond | Norsk Amatørteaterforbund)