iren fHun er vinner av Bøhrreprisen for sitt engasjement for teateret, men Irene Førland (Unge SPOR) synger også.

Mange kjenner henne som ”mor” og initiativtaker til scenekunstorganisasjonen Unge SPOR, andre fra hun var ei lita ”sanglerke” og opptrådde på utallige scener.

– Jeg har følt meg hjemme på scenen hele livet, enten det har vært som sanger, aktør, regissør, manus/ tekst forfatter eller instruktør, sier Iren Førland.
Med et tungt scenekunst resumè, Bachelor i kunst- og kulturvitenskap med fordypning i musikk og formidling og lang erfaring som sanger mener hun å være mer enn rustet til de fleste typer oppdrag hvor bare fantasien setter grenser.
-Ta kontakt så skreddersyr vi fort det du trenger! Enten det er solist oppdrag, sangtimer, drama instruktør, eller rett å slett hjelp til skriving du har behov for, sier hun.

Enkeltmannsforetak

Førland har som hun selv kaller det ”blåst liv i” et enkeltmannsforetak som ble opprettet for flere år siden. Nå skal hun blant annet tilby solist oppdrag ved begravelse, bryllup og andre tilstelninger, forfatte sangtekster til konfirmasjon, bryllup og andre tilstelninger, holde sangtimer, instruere drama og scenekunst.
– Det var på tide å forme mine egne arbeidstider og oppgaver. Oppdrag hvor kun fantasien setter grenser, og hvor min kreative evne blir utfordret, er de oppdragene jeg brenner for. Samtidig så er det enkle ved det å få være med å skape en verdig stund ved livets slutt noe av det fineste jeg kan få bidra med.

Flere andre lokale musikere tilbyr noen av de samme tjenestene, men Førland er ikke redd for at det skal være for stor konkurranse om oppdragene.
– Vi er kanskje mange om beinet, men jeg tror at ved å jobbe mot å bevisstgjøre mine fremtidige kunder på at dette er mulig og et tilbud de har, vil det være mer enn nok oppdrag til alle.

Selv markedsfører hun i dag foretaket sitt bare via facebook.com/irenforland