logo_webBli med å si din mening!
NATF dekker reise og opphold for én person per medlemsgruppe, som ønsker å delta på årsmøte lørdag 23.april.

Årets årsmøte blir lørdag 23.april, i LILLEHAMMER.

I henhold vedtektene blir dagsorden og sakspapirer utsendt senest 14 dager før årsmøtet. Forslag fra lag/foreninger skal være styret i NATF i hende senest 30 dager før årsmøtet (dvs. 23. mars).

Fylkeslag har tre stemmer, og kan stille med inntil 3 representanter med tale-, forslags – og stemmerett. Hvert lokallag har en stemme, og kan stille med 1 representant med tale-, forslags- og stemmerett. OBS! Medlemsavgiften for 2016 må være betalt.

Program for årsmøte:

Kl. 15:00        –           Registrering til årsmøtet

Kl. 16:00        –           Årsmøte starter (avsluttes ca 18:30)

Kl. 19.00        –           Felles middag

 

Overnatting/ reise:

* NATF dekker reise, billigste måte – max kr: 1.500,- (refunderes mot kvittering) og opphold 1 natt for én person pr. medlemsgruppe som deltar på årsmøtet.

Påmelding gjøres nettbasert.
Link til påmelding: https://natf.hoopla.no/sales/arsmote-natf/

Påmeldingsfrist: 1. april 2016.

Påmeldingen er bindende. Teaterlaget må i sin helhet dekke utgifter ved opphold/middag ved manglende oppmøte

 

Velkommen!