ivarEtter å ha holdt på med informasjonsarbeid for Norsk Amatørteaterforbund i nær 15 år, gir Ivar Ødegaard seg med dette arbeidet ved årsskiftet. Da overtar Lillian Løvseth, som mange kjenner som en aktiv prosjektleder for Teaterdagene.
Ivar begynte sitt virke i et turbulent NATF i 1999, da er helt nytt styre ble stablet på bena for å få økonomien på rett kjøl. Først var han styreleder en tid (og fikk Æres-Bøhrre for jobben!) før han begynte som redaktør for medlemsbladet «Basta!» – med et opplag på 3000-4000 og 5-6 utgivelser i året. I 2007 var kostnader til trykking og ikke minst til porto blitt så høye at bladet ble nedlagt og nettstedet www.medlem.natf.no ble fornyet og forbedret – samt ble jevnlig oppdatert.

Årlig er det blitt lagt ut over hundre saker av faglig og organisatorisk art, og mer enn hundre oppdateringer av hva medlemsgruppene foretar seg på dette nettstedet. I tillegg til dette er all «statisk» informasjon om medlemsfordeler, vedtekter etc.

Også Facebook har kommet til etter hvert, med årlige album med hva som skjer under Teaterdagene. Men nå er det altså slutt – og tips og oppdateringer skal heretter sendes Lillian på nettadressen prosjekt@medlem.natf.no.