Teatersportdommere

Teatersportdommere

Dommerne under årets NM i Teatersport har vedtatt å donere det tradisjonelle «NM-stipendet», som i år var på 30.000 kroner, til READ Nepals prosjekt for å bruke forumteater for å forbedre levekårene i Nepal.

Dommerne skriver: Det har vært tradisjon for at det deles ut et stipend til en eller flere av gruppene som deltar på NM i Teatersport under Teaterdagene arrangert av Norsk Amatørteaterforbund. Stipendet skal gå til en eller flere av gruppene som er i en viktig utviklingsfase. Pengene kan brukes på kursing, reising eller generell kompetanseheving innenfor teater og improvisasjon.

I år gikk Teaterdagene av stabelen for 20. gang. I den anledning ønsker dommerpanelet å ikke dele stipendet til noen av gruppene, men heller på vegne av dommere og årets deltakere å donere stipendet på 30.000 kr til et viktig prosjekt som Norsk Amatørteaterforbund arbeidet med i mange år.

Mottaker av årets Improstipend er med andre ord READ Nepal og det treårige teaterprosjektet Norsk Amatørteaterforbund har hvor de bruker forumteater for å forbedre levekårene i Nepal. Vi er stolte av å kunne donere stipendsummen til dette viktige prosjektet, spesielt i det året Teaterdagene fyller 20 år.

På vegne av dommerne og deltakerne under årets NM i Teatersport på Lillehammer

Hoveddommer, Simen Hovd