Denne meningsytringen fra Norsk Amatørteaterforbund er sendt diverse media:

Uteblir «Piken med svovelstikken» i år? Kommer ingen Sonja på scenen?

Eller kanskje du er så heldig å få oppleve Scrooge eller Snekker Andersen i år, også?

Vi er i den tida på året hvor små og store skulle ha entret rampelyset. Slik ble det ikke.

Amatørteaterbevegelsen har møtt koronapandemien forskjellig. Noen har kuttet ut alt; noen har øvd men ikke entret scenen; og noen har satt opp forestilling med publikumsrestriksjoner.

Myndighetene har i noen grad funnet ordninger som har erstattet manglende billettinntekter. Det er flott. For svært, svært mange som driver med amatørteater er økonomi kun et virkemiddel. Den sterkeste motivasjonen til å møte til øving igjen og igjen, til å sy kostymer eller snekre kulisser er gleden over å skape en opplevelse i samspill. Samhørighet på scenen er motivasjonen. Applausen er motivasjonen.

Amatørteatergruppene er viktig; organisasjonen bak er viktig når situasjonen er som den er. Noen skal rydde i råd, retningslinjer og kompensasjonsordninger. Men med amatørteateret som ellers i samfunnet er det «førstelinja» som er viktigst. Alt står og faller med ildsjelenes brennende hjerter. Amatørteater-Norge har mange av dem. Uten dem går alt i stå.

Denne jula er det de som fortjener den største applausen!

Amatørteateret består – og vil bestå også i framtida. Og det selv om stykker er avlyst, kursvirksomhet redusert og øvinger falt bort.

Siden pandemien rammet og vår handlingsfrihet ble redusert, har noen snakket om hvordan de hadde det «under krigen» – en krig som ble avsluttet for 75 år siden og som de færrest av oss har noe forhold til. Norsk Amatørteaterforbund er tuftet nettopp på situasjonen «under krigen». Den tyske okkupasjonsmaktens sensur og styring av de profesjonelle teatrene, førte til at publikum boikottet forestillingene. Teaterentusiastene møttes hjemme hos hverandre og framførte de sine forestillinger.

Her ble også ideen om en landsomfattende amatørteaterorganisasjon unnfanget, og 1. desember 1945 ble Norsk Amatørteaterforbund stiftet. Organisasjonen har hatt oppturer og nedturer – men lever fortsatt til beste for gruppene – og for ildsjelene.

For «ildsjelene» trenger et bakkemannskap, og også blant bakkemannskapet er det ildsjeler. Som løper rundt i lokalsamfunnet og skaffer sponsorpenger, som søker kommuner og organisasjoner om hjelp. De ser lenger enn neste premiere; til neste oppsetning. Noen grupper har ildsjeler som står på år etter år, i andre mangler kontinuiteten. Som landsdekkende organisasjon vil vi bidra til kontinuitet, til stabilitet og til vekst.

For teppene vil gå opp og rampelysene bli tent også i 2021!

Janne Aasebø Johnsen – styreleder
Helen Hansen – generalsekretær
Norsk Amatørteaterforbund