Lunner revy-og teatergruppe (LURT) er en høyst aktiv teatergruppe, og i begynnelsen av februar 2018 er det altså duket for «Charleys tante» på det lokale samfunnshuset Skogglimt på Grindvoll .
Premiere den 9.februar – og påfølgende forestillinger i perioden 11. – 25. februar.
Les omtalen i Hadeland her: Avisartikkel Charleys tante[4883]