Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø

Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø

Noen budsjettposter i statsbudsjettforslaget – dersom de ikke blir endret på vegen mot votering i Stortinget – kan få direkte følge for den enkelte amatørteatergruppe. Voksenopplæringsstøtten er et slik. Forslaget til statsbudsjett forhandles nå slik at den blåblå regjeringen kan sikre seg flertall i Stortinget for sine forslag. Det foreslås blant annet at tilskudd til studieforbundene blir dramatisk kuttet. Budsjettforslaget viser et reelt kutt på 40 millioner kroner. Dette utgjør en reduksjon på omlag 20 prosent. NATF-grupper har vært flinke til å organisere øvelser og arbeid med produksjoner som voksenopplæringskurs, og fikk i fjor til sammen utbetalt nesten 1,2 millioner i voksenopplæringsstøtte.

– Dette er en tragedie. Det gjøres en enorm innsats i det frivillige for å drive opplæring av voksne rundt i hele landet, forklarer en bekymret daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø. Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon fikk frivillige lag og foreninger i Norge i fjor om lag 11 millioner kroner i støtte til kursvirksomhet i. Pengene ble fordelt på 4900 kurs i alt fra bunadsøm til skuespillerteknikk. Gangsø mener regjeringen ikke har forstått viktigheten av kunnskapsproduksjon som foregår i de frivillige organisasjonene. Å kutte i midlene til studieforbundene, før den pågående evalueringen av ordningen ferdigstilt, viser til en lite kunnskapsbasert kunnskapspolitikk. – Kunnskap bringes videre i mange fasonger og variasjoner, den bringes ut i lokalsamfunnene over hele landet. Den er effektiv, rimelig og bygget på mye dugnad. Dette kuttet forstår jeg bare ikke, uttrykker Gangsø.

Det er også satt i gang en Facebookgruppe «Nei til kutt i frivilligheten» for å påvirke i budsjettdebatten.