Til de av medlemsgruppene våre som holder på med Historiske spel og friluftsspel av ymse slag.
Husk søknadsfristen hos Kulturrådet den 5. februar 2019.

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.
Tilskuddsordningen skal både bistå til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel.
Mer info om støtteordningen