Neste søknadsfrist er 2. september 2019 – og deretter 2. mars 2020

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Nå har ordningen blitt utvidet til også å omfatte enda flere musikksjangre, scenekunst og amatørteater.

I 2019 fikk MUO et utvidet mandat og betydelig økt tilskuddsramme. Fra å være en ordning for kun rytmisk musikk gis det nå tilskudd på tvers av sjangre (rytmisk, kor, korps, klassisk) og også til flere kulturuttrykk – i første omgang utvidet til scenekunst og amatørteater.

MUO er også i gang med en navneendringsprosess som skal reflektere denne utvidelsen.
Det er mye god informasjon om ordningen på hjemmesidene til MUO, og som vi tror amatørteaterfeltet kan ha god nytte av å lese.

Vi håper på mange amatørteatergrupper benytter anledningen til å sende inn gode søknader!

Her er en oversikt over tilskuddsområdene:
http://www.musikkutstyrsordningen.no/tilskuddsomrader/

Her er en samleside med informasjon til de «nye» feltene:
http://www.musikkutstyrsordningen.no/2019/08/15/utvidelsen-av-muos-mandat/