pengesedler (illustrasjon)

pengesedler (illustrasjon)

ALLE medlemslag har også i år anledning til å søke kompensasjon for kostnader til merverdiavgift (momskompensasjon) på varer og tjenester via NATF.

Det er frivillig å være med på dette, men det er absolutt en god mulighet til å få igjen penger til laget!

Regnskapsåret 2015 er grunnlaget for søknaden. For å få momskompensasjon må teaterlagene søke via landsorganisasjonen de er tilknyttet – altså gjennom NATF.

Det betyr at dersom ditt lag ønsker momskompensasjon, sender du inn revidert årsregnskap for 2015, samt fyller ut søknadsskjemaet som ligger vedlagt dette brevet.

Merk at det må være regnskap for 2015.

Lag, foreninger og organisasjoner med frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert kan søke. Investeringer i og påkostninger på bygg, anlegg og fast eiendom vil ikke omfattes av ordningen. Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til bygg, anlegg og fast eiendom omfattes av ordningen.

NATF søker på vegne av alle sine medlemslag, og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. NATF har valgt forenklet modell, som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Dersom det ikke er nok midler til å kompensere alle søkere i Lotteri- og stiftelsestilsynet vil det bli foretatt en prosentvis avkortning for alle, i 2014 ble denne avkortningen 21,72 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet.

Størrelsen på avkortningen (som Lotteri- og stiftelsestilsynet bestemmer), avhenger av hvor mange organisasjoner som søker.

I fjor (for inntektsåret 2014) var det 52 av NATFs medlemslag som søkte.
Det ble utbetalt totalt kr. 1.885.557,- i momskompensasjon til NATF gruppene som søkte i fjor!

I år håper vi enda flere benytter seg av anledningen!

Siste frist for innsending av revidert regnskap for 2015 samt søknadsskjema er 30. juni 2016.
Men et lite tips, gjør det nå – ikke vent til siste frist…

NB! Dette er svært enkelt, og vi trenger kun å få tilsendt regnskap og søknadsskjema: Søknadsskjema momskompensasjon NATF grupper år 2016 – for regnskapsår 2015, så ordner vi resten.

NB! Regnskap for 2015 godkjent av årsmøtet må vedlegges søknaden.

For mer info om regler vedr. momskompensasjonsordningen: www.lottstift.no
For spørsmål og veiledning – ta kontakt på 92892125 eller e-post natf@medlem.natf.no, se også www.lottstift.no