Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø

Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø

Her er en gladnyhet for alle som organiserer øvinger og kompetanseheving etter voksenopplæringsforbundets regler: Nå økes tilskuddet til 90 kroner per time for kurs med lærer.

Det er styret i Studieforbundet kultur og tradisjon, som altså er Norsk Amatørteaterforbunds parter på voksenopplæringssida, som har vedtatt dette. For kurs uten lærer blir satsen den samme som tidligere; 25 kroner. Dette vil gjelde for alle kurs som får støtte i 2015,  også for kurs som det allerede er søkt for.

– Vekst i kursaktiviteten i Studieforbundet har ført til bedre økonomi. Det fører til at vi kan øke kurstilskuddet, sier daglig leder Kjærsti Gangsø (bildet). – Siden det er kurs med lærer som er kostnadskrevende er det naturlig at det er der økningen kommer.  Styret håper dette kan bidra til å øke kursvirksomheten framover, sier Gangsø.

Vi håper alle benytter seg av dette og søker om kursstøtte til sine planlagte kurs.

Les om hvordan du kan søke støtte til kurs.

Her kan du sende søknad på nett.

www.kulturogtradisjon.no

følg studieforbundet på facebook