Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag holdt åpningstalen.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag holdt åpningstalen.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet åpnet de 20. Teaterdager på Lillehammer 18. september, og ga i sin åpningstale honnør til NATF som organisasjonens samfunnsansvar, til kulturlivet og til frivilligheten.

Borgundvaag delte sine barndoms teateropplevelser med publikum. Han ble fasinert av musikkteateret (PS! Han er nå utdannet sanger) og i 11-årsalderen satte han selv om teater der han selv skrev manus, hadde regien og spilte en av rollene. Kvaliteten på stykket var han usikker på, men at det hadde skapt dynamikk i skoleklassen var han helt sikker på.

-Kulturen har en egenverdi for hver av oss, enten som deltagere eller som publikum, sa han. Også frivilligheten har en sterk egenverdi, sa statssekretæren og utfordret kulturlivet til å samle seg om ett mål. Det va ri denne forbindelsen han pekte på «Kulturalliansen» der NATF er med, som nylig har fått en million kroner for å samle kulturlivet til en felles organisasjon. (Red. anm. Kulturalliansen er navnet på et kulturpolitisk samarbeid mellom organisasjonene Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd. Alliansen ble opprettet som et samarbeidsforum våren 2015, etter et felles ønske om en paraplyorganisasjon for de frivillige kulturorganisasjonene i Norge.)

Borgundvaag tok også fram NATFs historie fra oppstarten for 70 år siden og roste NATF for samfunnsengasjementet. –Teater er en sterk uttrykksform, teater bidrar til dannelse og selvutvikling og utvider både aktørene og tilskuernes perspektiv, sa han og åpnet dermed de 20. Teaterdagene.