TKN-logo_topp8Trondheim kulturnettverk administrerer en tilskuddsordning for helgeaktiviteter for ungdom. Alle i Trondheim kan søke!Tilskuddsordningen kan realisere de gode ideene dere har tenkt på. Eller man kan søke om å starte ungdomsteater, utvide dagens aktivitet til å gjelde helgekvelder i et kvartal eller to eller jobbe med spennende prosjekter for rekrutering. Kommunen stiller skoler, haller, gymsaler og klubblokaler gratis til disposisjon. Og her kan alle søke: Frivillige lag og foreninger, idrettslag, menigheter, enkeltpersoner over 18 år etc., kan søke om aktivitetsmidler og dekning for administrative kostnader.

Søknader behandles løpende og med en behandlingstid på maks 2 uker. Ta kontakt/send søknad til styreleder i Trondheim kulturnettverk, Svein Fossum: svein@trondheimkultur.no, eller mob.nr 95194349.

Last ned:

Retningslinjer
Søknadsskjema
Rapportskjema

Link til nettside her