Norsk Amatørteaterforbund ønsker alle våre medlemmer og teaterentusiaster ei riktig god jul og et godt nytt år.

Vi legger snart bak oss et år som vi mer eller mindre ønsker å glemme. Et år der planlagt teateraktivitet plutselig ble satt på vent for mange. Norsk Amatørteaterforbund er overveldet og stolte over det enorme pågangsmotet vår medlemslag har vist ved å stå i det, selv i en pandemi.
Med amatørteateret som ellers i samfunnet er det «førstelinja» som er viktigst. Alt står og faller med ildsjelenes brennende hjerter. Amatørteater-Norge har mange av dem. Uten dem går alt i stå.
Denne jula er det dere som fortjener den største applausen! Så tusen takk for den fantastiske innsatsen dere gjør. Og en spesiell takk for innsatsen dere har gjort i år!

Sekretariatet holder julestengt fra fredag 18. desember. Vi er tilbake for fullt mandag 4. januar 2021.

Ha ei vidunderlig jul i alle kriker og kroker, så satser vi på at 2021 blir et fantastisk år hvor det kan spilles teater som aldri før, og at vi i mye større grad kan møtes fysisk uten restriksjoner målt i meter, og at Antibac ikke er så dominerende som det ble i 2020. 

Med vennlig hilsen styret og sekretariatet i Norsk Amatørteaterforbund