Oppjustering av timetilskuddet til voksenopplæring.
For timer med lærer, blir nå timetilskuddet kroner 98 pr. timen, og tilsvarende kroner 40 kroner i timen for kurs uten lærer.
Nye satser gjelder også for kurs med oppstart i 2018 som blir avslutta inneværende år.

Så til alle NATF-grupper – husk å søke voksenopplæringsmidler hos Studieforbundet kultur og tradisjon!