Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø

Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø

Har dere benyttet dere av Voksenopplæringsmidlene? Kursstøtten har nå økt til 95 kroner per time for kurs med lærer og 30 kroner uten lærer.

Alle medlemmer i Norsk Amatørteaterforbund kan søke kursstøtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene.

Les mer om hvordan du kan søke kursstøtte her.

Vi håper alle benytter seg av dette og søker om kursstøtte til planlagte kurs.

Hvis dere har spørsmål, kontakt Studieforbundet kultur og tradisjon på 61 21 77 50 / post@kulturogtradisjon.no eller Lillian i NATF på 90526998 / prosjekt@medlem.natf.no