Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Sekretariatet i Norsk Amatørteaterforbund har fått en del spørsmål om spelordningen, og i all korthet er svaret at søknadsfrist er 3. februar og det er Kulturrådet som nå forvalter ordningen.

Mer informasjon om retningslinjer og søknadsprosedyrer kommer på Kulturrådets nettsider i januar. Utlysningen kommer også på Kulturrådets nettsider i løpet av januar måned og søknadsfristen vil være 03.02.2015 – helt presis kl. 13.00.

I Statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget snaut 3,3 mill i tilskudd til historiske spel og friluftsspill, en økning på 3,29% fra året før.