Lydbord

Det er ikke gått mange ukene siden «Kulturrom» fordelte støtte til det vi for enkelhets skyld kaller lokaler og teknikk. Nå er de ute med 10 millioner kroner til – med første søknadsfrist allerede 4. oktober!

Hva kan dere søke om?
Det kan for eksempel søkes om midler til å tilrettelegge rom for å bedre sikten til publikum, ekstra høyttalere for et mer spredt publikum, tiltak for rekruttering innen sceneteknisk bransje eller noe helt annet.

«Restartmidlene» – som altså skal bidra til å stimulere sektoren i gjenåpningsperioden har tre hovedområder det kan søkes tilskudd til:

  • Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker
  • Nye behov i kulturrom (Oppgradering/tilrettelegging av rom)
  • Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

Les og søk på www.kulturrom.no

NATFs apell er: Bruk muligheten – sørg for at amatørteateret får gode kulturrom både utendørs og innendørs!