Styreleder Espen varmer opp salen!

Styreleder Espen varmer opp salen!

De 20. Teaterdager i Lillehammer er for lengst over. Det er tid for å oppsummere det som skjedde, kvaliteten på kursene, diskusjonene og tilbakemeldingen. Og det er tid for å takke!

Prosjektleder for Teaterdagene 2015, Lillian Løvseth, vil – på vegne av Norsk Amatørteaterforbund – takke alle samarbeidspartnere under Teaterdagene:

 

Lillehammer Lyd og Lys
Kulturhuset Banken
Tyrilisentret
Café Stift
Lillehammer Sentrum Drift
Lillehammer Kommune
Oppland Fylkeskommune
Lillehammer Læringssenter
De frivillige