27 prosent av «driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater» i 2021 går til NATF. Generalsekretær Helen Hansen er glad for hver krone og ønsker ikke mer på bekostning av andre. -Men totalsummen må økes, mener hun.

-Organisasjonene har vært viktige under koronaen – hvor det har vært stilt hundrevis av spørsmål om «hva nå» fra enkeltpersoner og grupper, og vi blir ikke mindre viktige nå amatørteateret i Norge nå «restarter» for fullt, sier Helen.
-Nå trengs som aldri før «ildsjeler» og et bakkemannskap som ser lenger enn neste oppsetning. Noen grupper har ildsjeler som står på år etter år, i andre mangler kontinuiteten. De landsdekkende organisasjonene bidrar til kontinuitet, til stabilitet og til vekst. Derfor er alle organisasjonene viktig, sier hun.

SLIK ER ÅRETS PENGER FORDELT
Norsk Amatørteaterforbund får altså 1.530.000 kr fra staten i driftsstøtte for inneværende år. I potten «driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater» går det fram at Norsk Kulturråd har delt ut 5.652.397 kroner for i år. Fordelingen er slik:

FRILYNT NORGE – bevilget 1 982 954 kr.
KFUK-KFUM NORGE – bevilget 200 000 kr.
NETTVERK FOR REGIONALE TEATERRÅD – bevilget 150 000 kr.
NOREGS UNGDOMSLAG – bevilget 821 954 kr
NORSK AMATØRTEATERFORBUND – bevilget 1 530 000 kr.
NORSKE HISTORISKE SPEL – bevilget 702 183 kr
RAVN – bevilget 65 000 kr
REIS DEG KOMIKER KLUBB – bevilget 200 000 kr.
SCENEFOLK – bevilget 306 000 kr.
A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON AVD VEST AGDER – avslått
REVYFESTIVALER I NORGE – avslått

ØNSKER STATEN I RYGGEN
Fem organisasjoner har nå bedt om dialog for mer penger og større forutsigbarhet. Dette er Norsk Amatørteaterforbund, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norske historiske spel og Nettverk for regionale teaterråd. De fem er de nasjonale organisasjonene som får driftstilskudd fra staten for å stimulere lag og grupper til å drive med amatørteater.
Siden paraplyorganisasjonen Norsk Teaterråd, fikk mistillit i departementet i 2014 da en konsulentrapport konkluderte med at organisasjonen ikke hadde kontroll på økonomien, har ordningen med driftsstøtte ligget under forskjellige forvaltere. Dette har gitt uforutsigbarhet og treghet, noe som gir organisasjonene store utfordringer.
Nå er det altså Norsk Kulturråd som formidler pengene – og det er dit organisasjonene har rettet sin forespørsel.