Dramas er under utvikling, og presenterer for tiden nettsiden http://dramas.no i ny drakt.Her skal det være enkelt for brukerne å finne manus, bestille manus til lesning og søke om fremføringsrettigheter.

 

Dramas har rundt 3000 manus i databasen og får stadig inn nye titler. Hvis du lurer på hvilket manus du skal velge, anbefaler vi deg å søke om manus til lesning. Det er gratis! Du kan bruke manus til innøving og lesning, men ikke ha en offentlig forestilling. Første steg for å søke om manus og noter er å registrere deg som bruker på dramas.no. Det er både gratis og enkelt.

For å fremføre et manus offentlig, må teatergruppen din ha skriftlig kontrakt med rettighetshaverne. Dramas rettighetsklarerer manus og noter og utbetaler royalty til rettighetshavere.

I kulissene venter også et nytt, digitalt saksbehandlingssystem, som skal på plass i løpet av våren. For brukerne vil den nye digitale plattformen gjøre manussøk og rettighetsklarering enklere, og saksbehandlingstiden kortere.