Leder i Askeraden – Magnar Skramstad

Hei, det er Norsk Amatørteaterforbund (NATF) som virtuelt ringer på.

Magnar Skramstad åpner opp og byr oss på et virtuelt wienerbrød og en imaginær kaffekopp.

Vi fortsetter den virtuelle besøksrunden til medlemsgruppene våre, og satser på at det er en liten begivenhet at noen faktisk kommer på besøk i disse tider. Vi holder selvfølgelig smittevernfaglige råd om minimum en meters avstand – og vel så det…

Vi slår oss ned, tar en slurk av den nytraktede kaffen, ser med forventningsfulle øyne bort på de rykende varme wienerbrødene som skal fortæres, og fyrer løs med spørsmålene våre. Det er så hyggelig å besøke lagene våre, vi gleder oss til å høre om livet i Teatergruppen Askeraden og om hvordan ståa er hos dem om dagen

1) Hvem er du?
Jeg heter Magnar Skramstad, er 54 år, gift og har to flotte barn på henholdsvis 18 og 22 år.
2) Hva er din rolle i teatergruppa?
Leder
3) Og teatergruppas navn er?
Teatergruppen Askeraden.
4) Hvor holder dere til?
Vi holder til i Asker sentrum. Vi har øvelser på forsamlingslokalet Venskaben. Et lokale Hulda Garborg brukte til teatervirksomhet og som gjør at Venskaben blir sett på som forløperen til Det Norske Teater. Askeraden er stolte av å kunne videreføre teatertradisjoner på Venskaben.
5) Hva er ditt beste/mest sjelsettende teaterøyeblikk – og hvorfor?
For mitt eget vedkommende, å få spille hovedrollen som Edvin i forestillingen 40 av Arne Berggren. Det ga meg store utfordringer hvor jeg måtte bruke hele mitt spekter av følelser for å spille ut rollen som Edvin. Det var en psykisk påkjenning med tårer, latter og svette. Det var også mye manus å huske.
For Askeradens vedkommende var det stort å dra på tur til byen Ballyshannon i Irland høsten 2016 for å sette opp Peer Gynt. Vi hadde satt opp stykket våren 2016 i Asker og omarbeidet stykke til engelsk. Turen kom seg til etter et samarbeid med en amatørteatergruppe i Ballyshannon som var på besøk hos oss med sin oppsetning.
6) Hva synes du er det beste med å holde på med amatørteater?
Det gir en følelse av stor tilfredshet å stå på scenen. Det handler om mestring og om å få utfordret seg selv i mange forskjellige situasjoner. Man må by på seg selv og virkelig bevege seg utenfor sin egen komfortsone. Og selvsagt er det sosiale viktig.
7) Hvor mange medlemmer er dere i gruppa, og hvem er medlemmene?
Høsten 2020 teller vi 17 medlemmer som er i aldersgruppen 33 til 69 år. Vi er 14 damer og 3 menn.
8) Hva slags produksjoner setter dere opp?
Mange forskjellige type produksjoner. Det være seg revy, kabaret, gresk tragedie, komedier, farser, barneforestillinger og drama.
Vi har satt opp klassikere som «En midtsommer natts drøm» og «Peer Gynt», det har blitt «Spelemann på taket» og «Tyrihans» av vår egen Hulda Garborg. T.o.m. en musikal har vi satt opp i form av «Jungelboken».
9) Hva var den siste oppsetningen dere hadde?
Pga. korona ble det ingen oppsetning i 2020 som etter planen skulle vært «Charleys tante».
Vår siste oppsetning er derfor, «Den lille prinsen» som vi gjorde våren 2019.
10) Har noen i gruppa deltatt på Teaterdagene på Lillehammer?
Ikke meg bekjent, men vi har et medlem som også er med i en teatergruppe i Hokksund som har deltatt.
11) Har dere noen tips til oss som organisasjon slik at vi kan forbedre oss på noe?
Om mulig, legge teaterdagene også til andre steder enn Lillehammer innimellom. Skal jeg snakke på vegne av Askeraden så er det utfordringer med å dra til Lillehammer bl.a. fordi det krever overnatting med økonomiske utlegg for det enkelte medlem, og det må settes av en helg som for noen byr på utfordringer. Hvis teaterdagene f.eks. også kunne bli arrangert sentralt på Østlandet (Oslo området) kunne våre medlemmer delta på dagsbasis.
Kanskje dette også gjelder andre teatergrupper i samme geografiske område?
12) Frifond Teater. Noen erfaringer på denne ordningen som dere har lyst til å dele?
Ingen erfaring å vise til.
13) Hva er grunnen til at dere er medlemmer i NATF?
Fint å tilhøre et forbund/organ som fremmer og taler amatørteatrenes sin sak slik at vi har en stemme utad. Forsikringsordningen er også et bra argument.
14) Hva er de største utfordringene dere har i gruppa? – hvis det er noen.
Askeraden er administrativt underlagt Folkeuniversitetet i Asker og de har krav om et minimums antall på 14-15 betalende medlemmer. Jeg som leder samt våre 2 styremedlemmer er fritatt fra å betale kontingent så det betyr at vi totalt blir 17-18 medlemmer og med så mange medlemmer kan det by på utfordringer, bl.a. med å finne teaterstykker som kan fylle så mange roller. Det er også viktig at alle medlemmer blir sett og hørt, derfor krever det mer fra leder og styret når mange personer skal bli tatt best mulig vare på. Denne utfordringen er jo et ″luksusproblem″, men allikevel noe man må ta med seg i jobben som leder og ikke ta forgitt.
Økonomi er også alltid en utfordring. Det koster å leie lokaler, lønne instruktør og teknikker, det er utgifter til kostyme, scenografi osv. Det skal nevnes at Askeraden har gjennom sitt samarbeid med Folkeuniversitetet tilgang på lokaler til en rimeligere leie enn om vi skulle stått på egne ben, men det er uansett nok av utgifter som det skal tas hensyn til.
15) Hva tenker du er den aller beste egenskapen/verdien dere som teatergruppe har?
For Askeraden sin del er det bl.a. å kunne tilby voksne en plattform hvor de kan spille ut sin ″teaterdrøm″. Det er ikke mange amatørteater grupper for voksne i Asker og omegn så vårt tilbud betyr mye for våre medlemmer. Det å drive med amatørteater gir god psykisk helse og jeg tror det gir en mening og verdi for medlemmene å vite at Askeraden bidrar med kultur til lokalsamfunnet.
16) Annet du har lyst til å fortelle? – Kjør i vei.
Askeraden har siden starten i 1981 bidratt med mange kulturelle opplevelser til lokalsamfunnet og kan med stolthet se tilbake på en lang og tro tjeneste til det lokale kulturlivet.I
Og i 2021 feirer vi 40 år!
Vårt slagord er: TEATER ER Å VÅGE, VI TØR-TØR DU?

TUSEN TAKK FOR PRATEN OG IMAGINÆR SERVERING MAGNAR 

Fra Teatergruppen Askeraden sin oppsetning «Den lille Prinsen» i 2019

ER DET FLERE TEATERGRUPPER SOM HAR LYST PÅ «BESØK» OG FORTELLE LITT OM GRUPPA SI?

Ta en titt HER, eller slå gjerne på tråden (418 50 555) til Helen i Norsk Amatørteaterforbund.
PS! Det trenger ikke nødvendigvis å være lederen i gruppa som får besøket (men også gjerne det), det kan godt være kostymeansvarlig, sufflør, en entusiastisk skuespiller, kasserer eller en såkalt potet som har noe på hjertet om sitt virke i teatergruppa.