katmandu 2-Hverdagen kommer tilbake, også i Nepal. Det er da frivillige organisasjoner som «READ Nepal» trengs, sier Helen Hansen i NATF. Hun og styreleder Espen Kvark Kvernberg var i Nepal under jordskjelvet.

De to var der for å møte representanter for NATFs samarbeidsparter på teaterprosjektet der, «READ Nepal». Så kom jordskjelvet – som starten på en dramatisk historie om vegen hjem.
-Men det er ikke oss det er farlig med. Det er de som er igjen som skal ha vår omtanke og støtte. Jeg er sjokkert over nyhetene som vises her hjemme i Norge. Det er de verste bildene fra de verste områdene som vises. Det kan virke som om hele Katmandu er jevnet med jorden, men slik er det ikke. Hva jeg ikke vet er hvor store ødeleggelser det ut over landsbygda. Der  kan det være verre, sier Helen.

Hjelpearbeid også for hverdagen
-Jeg er trygg på at de som tar seg av ulltepper, vann og mat til de jordskjelvrammede gjør sitt beste og er profesjonelle på akkurat det. Det vi kan gjøre nå, er å støtte opp under vår samarbeidspartner, som arbeider for at folk i Nepal skal få et bedre og rikere hverdagsliv, sier Helen Hansen. -For hverdagen kommer tilbake også for dem.

«Det var med blandede følelser jeg forlot Kathmandu.» skrev Helen Hansen på sin nettside da de søndag 26. april forlot Nepal for å fly til Doha i Qatar. «Trist, så usigelig trist var dette…. Men på en eller annen måte kan vi hjelpe. Will be continued…», lovet hun på sin nettside. Den lovnaden vil hun holde når hun nå er trygt hjemme igjen.

NATFs samarbeidsprosjekt
Helen og Espen reiste 13. april til Nepal.
Norsk Amatørteaterforbunds har nemlig siden 2013 engasjert seg for et prosjekt regi av «READ Nepal», der teater blir benyttet som virkemiddel i demokratiserings- og likestillingsprosesser. Målet med teaterprosjektet er å øke bevisstgjøringen omkring kvinners levevilkår og rettigheter i Nepal, på en måte som involverer innbyggerne og setter fokus på temaer som: Helse, menneskerettigheter, vold mot kvinner, trafficing, HIV/AIDS, miljøfaktorer, demokratioppbygging, kvinners rettigheter og viktigheten av å skaffe seg utdanning – med mer. Gateteater, rollespill og dukketeater vil være en svært effektiv måte å involvere befolkningen til å ta stilling til disse temaene, samt til å våge å ta tak i mer eller mindre tabubelagte emner.

NATF har vært initiativtaker og pådriver til prosjektet, som blant annet har fått 400.000 i støtte fra Kavlifondet. VOFO Nordland, Norsk teaterråd, NATF og Studieforbundet Kultur og Tradisjon har bidratt med tilsammen 100.000, Undeheim Revyteater har gitt 30.000 og under Teaterdagene i 2013 ble det samlet inn 19.520 kroner til prosjektet.