Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvåg i Kulturdepartementet forsikrer medlem.natf.no i en epost at «vi selvfølgelig vil bidra til at aktiviteten på amatørteaterfeltet kan opprettholdes.»

Dette skjer samtidig som Teaterrådet har sendt oppbudsbegjæring til byfogden i Oslo. Dette er heller ikke ukjent for departementet, skriver Borgundvåg:

– Kulturdepartementet er orientert om at ekstraordnært årsmøte i Norsk Teaterråd har vedtatt å melde oppbud. Jeg har forståelse for at dette kan skape bekymring, men jeg kan forsikre om at vi selvfølgelig vil bidra til at aktiviteten på amatørteaterfeltet kan opprettholdes. Det er avsatt 16,5 mill til amatørteaterformål i neste års budsjettet. I 2015 vil de tidligere medlemsorganisasjonene få driftsstøtte. Eventuelle andre tiltak på feltet vil bli vurdert i 2015.